เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ประชาสัมพันธ์

TDC Benefit สิทธิ์พิเศษสำหรับทันตแพทย์ไทย

มาแล้วครับ สิทธิประโยชน์ ที่ทันตแพทยสภาจัดเตรียมไว้รอสมาชิกทันตแพทยสภาจาก 5 Partner หลัก เอาใจทันตแพ...

อ่านต่อ

สถานการณ์ทันตาภิบาลในประเทศไทย

ทันตแพทยสภาเล็งเห็นถึงความจำเป็นของทันตาภิบาลในทีมสุขภาพปฐมภูมิ โดยเฉพาะบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพช่อง...

อ่านต่อ

Dental data catalog

คณะอนุกรรมการ Digital Health ทันตแพทยสภา ได้พัฒนา Dental data catalog...

อ่านต่อ

นักศึกษาทันตฯ แม่ฟ้าหลวงดูงานทันตแพทยสภา

นักศึกษาทันตฯ แม่ฟ้าหลวงดูงานทันตแพทยสภา...

อ่านต่อ

ผลการศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทย โดย คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

ผลการศึกษาด้านทันตสาธารณสุขไทย โดย คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ประกอบด้วยรายงาน 2 ฉบับ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภาเรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่ง นักการ

ประกาศทันตแพทยสภาเรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่ง นักการ...

อ่านต่อ

เสียงจากพื้นที่ถึงนโยบาย Dental Hub Phuket Sandbox หรือ Sand castle?

เมื่อปี 2565 เกิดกระแสเป็นที่ฮือฮาในวงการทันตกรรมว่าภาครัฐมุ่งพัฒนาไทยเป็น Dental Hub ของภูมิภาค มีก...

อ่านต่อ

จรรยาบรรณทันตแพทย์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้

จรรยาบรรณทันตแพทย์ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้...

อ่านต่อ

CDO องค์การอนามัยโลก ยกไทยดูแลสุขภาพช่องปากดี เป็นตัวอย่างในภูมิภาค

สำนักงานเอเชียตะวันออก-ใต้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับ 11 ประเทศสมาชิกเพื่อแบ่งปัน...

อ่านต่อ

เพจวงการทันตกรรม น่าตามไม่หลุดเทรนด์

เพจวงการทันตกรรม น่าตามไม่หลุดเทรนด์...

อ่านต่อ

ริมรั้วทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา วาระ 10 ยุคนี้ถือว่าเป็น ยุค Digital Transformation มีการเปิดตัว TDC connect...

อ่านต่อ

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ที่ 1 / 2566

เรื่อง แนวทางการขอหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมที่ 2 อบรมระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิ...

อ่านต่อ

ร่าง DENTAL SAFETY GOALS _ GUIDELINES 2023

แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม 2566...

อ่านต่อ

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง Current Tissue Reconstruction in Implant Dentistry

โครงการประชุมวิชาการ OMFS Dentistry CMU CE2023 เรื่อง Current Tissue Reconstruction in Implant Denti...

อ่านต่อ

องค์การอนามัยโลกขอเชิญผู้เชี่ยวชาญสมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการ WHO Academy Quality Committee

องค์การอนามัยโลกขอเชิญผู้เชี่ยวชาญสมัครเป็นกรรมการในคณะกรรมการ WHO Academy Quality Committee...

อ่านต่อ

กรมการค้าภายใน เตือนทันตแพทย์คิดค่าน้ำยาบ้วนปากเกินจริง

เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำหนังสือแจ้งมายังทันตแพทยสภา เพื่อขอ...

อ่านต่อ

จรรยาบรรณน่ารู้ ตอน "การสื่อสารปลอดภัย" #SafeCommunication

ในปัจจุบันการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมลำดับต้นๆของสังคม และด้วยบริบทหลาย...

อ่านต่อ

รายงานผลการสำรวจเรื่อง “ทันตแพทย์กับการโฆษณา”

ปัจจุบันพบปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2538 ในด้านการโฆษณาค่อน...

อ่านต่อ

บัณฑิตทันตแพทย์ใหม่กับข้อสอบไฟจราจร

NL ทันตแพทย์ทันสมัยที่สุดในมวลหมู่วิชาชีพทางการแพทย์ด้วยกัน จัดสอบ National License ของทันตแพทย์เป็น...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง แนวทางการรับรองคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง แนวทางการรับรองคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบว...

อ่านต่อ