เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นต่อข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม


ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับทันตแพทยสภา ค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม


ครั้งที่ : 01 : กม.ลำดับรองอื่น ๆ
วันที่เปิดรับฟัง :  9 ก.ค. 67 ถึงวันที่ 23 ก.ค. 67
จำนวนวัน : 15 วัน ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย


รับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม ให้เป็นอัตราเดียว ทั้งในการสอบครั้งแรก และการสอบซ่อม


ร่าง



สามารถแสกน QR Code นี้   QR Code แบบสำรวจ


หรือ  คลิกที่ลิงก์นี้  เพื่อตอบแบบสำรวจครับ



หัวข้ออื่น ๆ :