ความรู้

คู่มือสมาชิกใหม่ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ทุกคนที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สมาชิกทันตแพทยสภา ประกอบด้วย ผู้ประกอบโรคศิล...

อ่านต่อ

ติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์ให้ปลอดภัยถูกกฏหมาย

คู่มือแนะนำขั้นตอนในการจัดหา และ ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ บนหลักความปลอดภัย...

อ่านต่อ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

มุดความรู้ พร้อมภาพประกอบ 4 สี แนะนำข้นตอนการบำรุงรักษา และ บูรณะฟันเพื่อความงาม...

อ่านต่อ

พระไตรปิฎก

สั้นๆอ่านง่ายๆ สำหรับทันตแพทย์ชาวพุทธค่ะ...

อ่านต่อ

จัดฟันแฟชั่น อันตรายที่คาดไม่ถึง

เริ่มต้นในช่วงปี 2547 ได้มีกระแสนิยมในการจัดฟันแฟชั่น ที่ใช้ลวดเส้นเล็ก ร้อยลูกปัดสีต่าง ๆ...

อ่านต่อ

ศิลปะในการบูรณะฟันหน้า

วัสดุเรซินคอมโพสิตที่ใช้บูรณะฟันหน้า ปัจจุบันจัดเป็นวัสดุที่สามารถเลียนแบบ ธรรมชาติของฟันได้ค่อนข้าง...

อ่านต่อ

DENTAL EDUCATION IN THAILAND

Thailand is geographically located in southeast Asia and its population is 63 million

อ่านต่อ

บทสัมภาษณ์ พล.ร.ท.ทพ.สุรัตน์ นัยสวัสดิ์

ประวัติความเป็นมาของแลบสายน้ำทิพย์...

อ่านต่อ

ทันตแพทย์ไทย รู้ทัน ไข้หวัดใหญ่ 2009

ซึ่งมี การระบาดแพร่กระจายเป็น อย่างมากในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใรคลีนิก...

อ่านต่อ

เครื่องฉายแสง CURING LIGHT MACHINE

เปรียบเสมือนกระบี่คู่ใจจอมยุทธผู้เก่งกาจ กระบี่กีหากถูกใช้ได้ถูกต้อง และดูแลรักษาดี. ย่อมสร้างชื่อเส...

อ่านต่อ