เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติคดีจรรยาบรรณทันตแพทยสภา

ข้อมูลสถิติการพิจารณาคดีของทันตแพทยสภา


สถิติคดีจรรยาบรรณทันตแพทยสภา

 • คดีจรรยาบรรณเข้าใหม่เฉลี่ย 2 คดี/เดือน ซึ่งมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนทันตแพทย์ 20,000 กว่าคนที่ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีจรรยาบรรณที่ร้องเรียนเข้ามาใหม่มีความล่าช้า เนื่องจากมีการพิจารณาคดีสะสมที่ค้างมาจากช่วงที่มีโควิดระบาด 95 คดี (ณ 20 มีนาคม 2565)

อีกทั้งการพิจารณาคดีมีขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้ 5 ขั้นตอน

 1. รับเรื่อง
 2. ส่งเรื่องให้อนุกรรมการจรรยาบรรณ สืบสวนคดีมีมูลหรือไม่มีมูล โดยพิจารณาจากหลักฐานทั้งฝ่ายผู้ร้อง และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 3. เสนอคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาคดีมีมูลหรือไม่มีมูล
 4. คดีมีมูลจะถูกส่งให้อนุกรรมการสอบสวน ทำการสอบสวนผู้ร้อง ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และสอบพยานต่าง ๆ พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ
 5. คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณ ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 • ทันตแพทยสภาดำเนินการพิจารณาคดีตามลำดับก่อนหลังของการร้องเรียน ซึ่งได้พิจารณาคดีจรรยบรรณที่มีการร้องเรียนในช่วงปี 2563-2565
 • ที่ผ่านมาทันตแพทยสภาได้มีการตั้งอนุกรรมการจรรรยาบรรณ และอนุกรรมการสอบสวนเพิ่มขึ้น และได้มีการประชุมนัดประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาคดีจรรยาบรรณโดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีคดีที่อยู่ในการดำเนินอีก 87 คดี ทันตแพทยสภาจะพยายามเร่งดำเนินการคดีจรรยาบรรณให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ยังอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ร้องและผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม


#TDC10
#30ปีทันตแพทยสภา
#TDC30TH
#ครบรอบ30ปีทันตแพทยสภาหัวข้ออื่น ๆ :