เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

Hot Issue

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทยสภา ขอเชิญทันตแพทย์ทั่วประเทศ เสนอรายชื่อทันตแพทย์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ทันตแพทย์ดีเด่น วาระที่ 10 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2567

ทันตแพทยสภา ขอเชิญทันตแพทย์ทั่วประเทศ เสนอรายชื่อทันตแพทย์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ทันตแพทย์ดีเด่น วาระท... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ปวดฟันแล้วกินยา แต่ไม่ไปพบทันตแพทย์คือ การระเบิดเวลา

ปวดฟันแล้วกินยา แต่ไม่ไปพบทันตแพทย์คือ การระเบิดเวลา... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นต่อข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม

ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นต่อข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกั... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละ 3 ครั้ง(ตามเงื่อนไขกำหนด)

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ พ.ร.บ.วิชาชีพ เพื่อประกอบการจัดทำร่างฉบับใหม่

เชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ พ.ร.บ.วิชาชีพ เพื่อประกอบการจัดทำร่างฉบับให... อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง