กิจกรรมสัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันงานทันตกรรมยุคดิจิทัล”

โดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทั่วไป
  • วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
  • สถานที่: อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรม ในอาเซียน สถาบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี
  • จำนวนผู้ชม: 390
อ่านต่อ