กิจกรรมสัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันงานทันตกรรมยุคดิจิทัล”

โดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทั่วไป

INTRO :: Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece

  • วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
  • สถานที่: อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรม ในอาเซียน สถาบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี
  • จำนวนผู้ชม: 37
อ่านต่อ