เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละ 3 ครั้ง(ตามเงื่อนไขกำหนด)


ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่ายปีละ 3 ครั้ง(ตามเงื่อนไขกำหนด)


** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คลินิกทันตกรรมอบอุ่น  คลิกที่นี่

หัวข้ออื่น ๆ :