เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

Website CDEC ปรับปรุงใหม่รับปีกระต่าย 2566

Website CDEC ปรับปรุงใหม่รับปีกระต่าย 2566!!!


กรรมการทันตแพทยสภาชุดที่ 10 มุ่งมั่นที่จะทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงวิชาการได้สะดวก และได้ใช้เวลาในช่วงปี 2565 เพื่อพัฒนาเวบศึกษาต่อเนื่องใหม่ เพื่อแก้ไข Pain point ที่ท่านสมาชิกแนะนำมา และในปีใหม่นี้มี Feature ขอแนะนำดังนี้

สำหรับสมาชิกที่ลืม password จากเดิมที่ต้องรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สภาเพื่อค้นหา password ของท่าน เวบปรับปรุงใหม่เราให้ท่านเติมชื่อ นามสกุล เลขท และเลขห้าตัวท้ายของบัตรประชาชน เมื่อเติมแล้ว เวบจะแสดง password ที่ท่านลงทะเบียนให้ท่าน นำมาใช้ต่อได้ ดังรายละเอียดนี้

ลืม Password ทำอย่างไร?? ในเว็บ CDEC โฉมใหม่

สั่งพิมพ์หน่วยกิจกรรมรายปี เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการทำงานสำหรับท่านสมาชิกที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน เวบใหม่ของเรามี feature ให้ท่านสมาชิกสามารถ download หลักฐานการหาความรู้ต่อเนื่องในรอบปี

ทำไมคะแนนศึกษาต่อเนื่องกลายเป็นศูนย์ !?!

ด้วยการศึกษาเป็นวงรอบทุก 5 ปี ที่ท่านสมาชิกจะต้องเก็บหน่วยกิจกรรมให้ครบ 100 หน่วย เมื่อเวลาครบวงรอบ คะแนนของวงรอบที่หนึ่งจะไม่สามารถปัดมารวมเป็นคะแนนในวงรอบที่สองได้ วงรอบสำหรับสมาชิกที่จบหลังพฤศจิกายน 2559 จะนับห้าปีหลังจากที่ท่านขึ้นทะเบียนสมาชิก ส่วนวงรอบที่ 1 สำหรับสมาชิกที่จบก่อนปี 2559 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2565 คะแนนทุกท่านที่จบก่อนพฤศจิกายน 2559 จะถูก reset เป็นศูนย์คะแนน

ทำไมคะแนนศึกษาต่อเนื่องกลายเป็นศูนย์ !?!


ให้ข้อมูลเพื่อติดตามหน่วยกิจกรรมที่ท่านไปอบรม

นอกจากการแสดงปฏิทินกิจกรรมแล้ว หลังจากที่ท่านสมาชิกเข้ารับการอบรม หลายครั้งที่ท่านบ่นว่า ทำไมไม่ได้รับคะแนนศึกษาต่อเนื่อง เราทำ platform เพื่อความโปร่งใส โดยท่านสามารถกดดูที่ปุ่มสัมมนา ที่จะแสดง Timeline ให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า การอบรมที่ท่านไปอบรมนั้น 1. ผ่านการเห็นชอบจากกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 2. มีการจัดฝึกอบรมจริง 3. จัดแล้วสถาบันที่จัดส่งชื่อผู้เข้าร่วมอบรมมาที่ทันตแพทยสภา 4. ทันตแพทยสภาอนุมัติหน่วยกิจกรรมและเพิ่มคะแนนให้ท่านสมาชิก

การติดตามหน่วยกิจกรรมที่ท่านไปเข้าร่วมประชุม

เนื้อหาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์และมีการ update เป็นระยะ

กรรมการวิชาการของเราใช้เวลาร่วมปี ในการจัดทำเนื้อหา โดยขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญแต่ละมหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยทำบทเรียนออนไลน์มาให้ท่านสมาชิกได้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และได้จัดหมวดหมู่เพื่อให้ท่านสมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวก

ปีกระต่ายนี้ ขอเชิญชวนเราเป็นกระต่ายนักศึกษาหาความรู้เพิ่ม CDEC พร้อมพัฒนาไปกับวิชาชีพ ดังจะเห็นในโลโก้ของเรา มีสัญลักษณ์ Infinity ซ่อนอยู่ แสดงให้เห็นความจำเป็นของการเรียนรู้ที่ต้องมีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ


หมายเหตุ :

หากอ่านบทเรียนออนไลน์แล้วมีข้อติชม คำแนะนำประการใด เขียนแจ้งเราได้เลยนะคะ

www.cdec.or.th


หัวข้ออื่น ๆ :