ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทย์ฯ ชงประเด็นร้อน พ.ร.บ. RSO

ชมรมทันตแพทย์อาสา ประกอบด้วยทันตแพทย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประมาณ 50 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กรณีได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งกำหนดให้เครื่องกำเนิดรังสีหรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม จะต้องมีใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี และผู้ใช้งานจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัด สธ.เป็นผู้รับหนังสือ โดยก่อนหน้านี้วันเดียวกัน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเรียกร้องเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

หัวข้ออื่น ๆ :