เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันตแพทยสภา ขอเชิญทันตแพทย์ทั่วประเทศ เสนอรายชื่อทันตแพทย์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ทันตแพทย์ดีเด่น วาระที่ 10 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2567

ทันตแพทยสภา ขอเชิญทันตแพทย์ทั่วประเทศ เสนอรายชื่อทันตแพทย์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ทันตแพทย์ดีเด่น วาระท...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นต่อข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม

ขอเชิญร่วมรับฟังความเห็นต่อข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกั...

อ่านต่อ

ปวดฟันแล้วกินยา แต่ไม่ไปพบทันตแพทย์คือ การระเบิดเวลา

ปวดฟันแล้วกินยา แต่ไม่ไปพบทันตแพทย์คือ การระเบิดเวลา...

อ่านต่อ

สถิติคดีจรรยาบรรณทันตแพทยสภา

ข้อมูลสถิติการพิจารณาคดี

อ่านต่อ

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่าย ปีละ 3 ครั้ง(ตามเงื่อนไขกำหนด)

ตรวจสอบรายชื่อคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ บัตรทองไม่เสียค่าใช้จ่...

อ่านต่อ

เชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ พ.ร.บ.วิชาชีพ เพื่อประกอบการจัดทำร่างฉบับใหม่

เชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภาร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ พ.ร.บ.วิชาชีพ เพื่อประกอบการจัดทำร่างฉบับให...

อ่านต่อ

ทันตแพทย์จบใหม่ 2567

ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

อ่านต่อ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี ทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา ขอเชิญชวน ทันตแพทย์ บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกวดออก...

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง) ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ...

อ่านต่อ

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ

ภาพรวมผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2567...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท...

อ่านต่อ

รับฟังความคิดเห็น(ร่าง) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ

รับฟังความคิดเห็น(ร่าง) หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่...

อ่านต่อ

ทันตแพทยสภาขอเชิญเข้ารับการอบรมสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

ทันตแพทยสภาขอเชิญเข้ารับการอบรม การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ...

อ่านต่อ

พีทอีกแหลกกินหนัก รักษาฟันหลักแสน

จากประเด็นคุณพีทอีทแหลกพูดในรายการ Now you C-Amy EP.146 เปิดใจในรายการว่าอยากเลิกเป็นนักกินเพราะถ้าอ...

อ่านต่อ

กสม. ขอเผยแพร่จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

กสม. ขอเผยแพร่จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์ (E-Newsletter)...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารร...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าห...

อ่านต่อ

Amalgam อันตรายจริงหรือ?

จากกรณีที่ influencer ท่านหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์ว่า ตรวจเลือดพบสารปรอทและตะกั่วจากการอุดฟันด้วยวัสดุอะม...

อ่านต่อ