เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่นและฟันเทียมเถื่อน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 คณะอนุกรรมาการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา ได้ร่วมกับ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สสส. จัดประชุมตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กองเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภคจากหลายจังหวัด และทันตแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนหลายจังหวัด ที่ประชุมได้ใช้เวลาอภิปรายกันหนึ่งวันเต็ม จนได้ข้อสรุปที่จะดำเนินการเรื่องการแก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่นและฟันเทียมเถื่อนร่วมกันอย่างจริงจังในปี 2560 โดยมีคณะทำงานย่อยๆ ทั้งด้านการปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย(การจับกุม) การสื่อสารประชาชน และการทำนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาต่างๆที่คลี่คลายลง ให้ได้ ที่ประชุมได้วางแผนการดำเนินการจับกุมทั้งร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ การจับกุมร้านค้า online รวมไปถึงการจัดการด้าน supply ในการซื้อวัสดุต่างๆ โดยทางตัวแทนอย.รับที่จะไปหาแนวทางในการออกประกาศให้วัสดุที่จะขายนั้นอยู่ในการควบคุมขายได้เฉพาะทันตแพทย์หรือสถานพยาบาลเท่านั้น รวมทั้งการดูแลแลปทันตกรรมไม่ให้รับงานจัดฟันแฟชั่น หรือทำผิดกฎหมายเอง ในส่วนของสคบ.กำลังดำเนินการแก้นิยามของจัดฟันแฟชั่น เพื่อให้การจับกุมทำได้คล่องตัวขึ้นกว่าเดิม ได้มีการวางแผนการจัดประชุมทันตแพทย์และเภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจับกุม ฯลฯ ในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อทำให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาจัดฟันแฟชั่นและฟันเทียมเถื่อนร่วมกัน นอกจากนี้เภสัชกรจากหลายจังหวัดยังให้ข้อมูลว่า มีคลินิกทันตกรรมบางแห่งที่ให้บริการจัดฟันแฟชั่นอยู่ ซึ่งจะส่งรายละเอียดข้อมูลให้ทันตแพทยสภาดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อไป

หัวข้ออื่น ๆ :