เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

ทันตแพทย์ใหม่ 2565

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จบใหม่

Image Image

 1. Image
  ผศ.ดร.ทพ.สุชิต พูลทองนายกทันตแพทยสภา

  สวัสดีครับท่านสมาชิกใหม่ทันตแพทยสภา ก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ต่อไปเราก็จะทำหน้าที่ปฏิบัติตัวเป็นทันตแพทย์อย่างเต็มตัวแล้ว ไม่ว่าท่านจะมาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยเอกชน เราก็มีหน้าที่เดียวกัน คือต้องดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญคือจรรยาบรรณวิชาชีพข้อที่ 6 ที่กล่าวว่า ทันตแพทย์จะต้องปฏิบัติแก่ผู้ป่วยอย่างมีน้ำใจ ละมุนละม่อม ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้จริง ก็แปลว่าเราจะเป็นที่รักของทั้งคนไข้ ทั้งผู้ร่วมงาน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเราจริงๆ ท้ายที่สุดก็ขออวยพรให้ทันตแพทย์ใหม่หรือสมาชิกใหม่ของทันตแพทยสภาทุกท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีอาชีพการงานที่ดี แล้วก็เป็นที่รักของผู้ป่วย ของผู้ร่วมงานทุกคนตลอดไปครับ

 2. Image
  ทพ.สมยศ นะลำเลียงเลขาธิการทันตแพทยสภา

  สวัสดีครับน้องๆ ทุกๆ คน ขอแสดงความยินดีกับน้องบัณฑิตจบใหม่ที่จบเป็นทันตแพทย์ ที่สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก่อนอื่นในยุคปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือ change management สิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสง่างามก็คือคำว่า SMARTS S ตัวแรกมาจากคำว่า Speed ก็คือความว่องไวฉับไวในการรับการเปลี่ยนแปลง M มาจาก Morales หรือคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็การทำงานต่างๆ A มาจาก Anticipate นะครับหรือการทำนาย ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี R ก็คือ Response and Responsibility การตอบสนองที่เหมาะสมและความรับผิดชอบ T มาจาก Team ผมอยากจะให้น้องทุกคนดูแลผู้อื่นด้วยที่จะต้องมาทำงานกับเรา S ตัวสุดท้ายคือ S ที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ Share ก็คือการแบ่งปัน หรือการส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันนะครับ

 3. Image
  ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาลอุปนายกทันตแพทยสภา คนที่หนึ่ง

  ผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทันตแพทย์จบใหม่ทุกท่านนะครับ นับจากนี้ไป น้องๆ ก็จะเป็นทันตแพทย์เต็มตัว ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีน้องๆ ควรจะมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านทันตกรรม ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคืออยากให้มี essential skill หรือ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการชื่นชม ให้กำลังใจ การคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี หากพวกเรามีทักษะที่เป็น essential skill เหล่านี้ ก็จะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้วสุดท้ายเราจะมีความสุขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 4. Image
  ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธาอุปนายกทันตแพทยสภา คนที่สอง

  สวัสดีครับ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของทันตแพทยสภาทุกท่านนะครับ ในฐานะอุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง ที่กำกับดูแลทางด้านการศึกษาของทันตแพทยสภาวาระที่ 10 นี้ อยากจะขออนุญาตกล่าวยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน และจะฝากข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตของทันตแพทย์ใหม่ทุกท่าน อยากจะฝากคำว่าการศึกษาไม่มีขีดสิ้นสุด ในฐานะที่เป็นทันตแพทย์ ที่ต้องมีความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ อยากจะฝากทุกคนให้จำไว้เสมอว่าเราต้องพยายามทำทั้งสองอย่างให้ควบคู่กัน ทั้งสองเรื่องเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะตระหนัก แล้วก็นำไปใช้ในการเป็นทันตแพทย์ในที่ทำงานที่ไหนก็ตาม ในท้ายที่สุดนี้ อยากจะขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วของทันตแพทยสภาอีกครั้งนึงนะครับ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันน ขอบคุณครับ

 5. Image
  ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดชรองเลขาธิการทันตแพทยสภา

  ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านนะครับ เนื่องในโอกาสนี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ใช้วิชาการ ได้ใช้ความรู้ ในการให้บริการคนไข้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าทันตแพทยสภาก็อาสาเป็นที่พึ่งของท่าน ทันตแพทยสภายินดีสนับสนุนและยินดีให้ความรู้ เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนและเกื้อกูลกันและกัน ในขณะเดียวกัน เราก็มีหน้าที่ที่จะคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพด้วย ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านทำฟันอย่างมีสติ อย่างไม่ประมาท แล้วก็นึกถึงประโยชน์ของคนไข้เป็นหลัก ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอบคุณครับ

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จบใหม่