ประกาศจากทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ศ.ป.ท. กดที่นี่

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ศ.ป.ท. กดที่นี่