ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรมแนวทางปฏิบัติฯ เรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หลังจากที่มีสมาชิกและผู้ป่วยสอบถามเรื่องแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรมที่จะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น (Endemic) ทางทันตแพทยสภาขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันมีแนวปฏิบัติฯ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ออกมาแล้ว มีสรุปแนวทางปัจจุบันและความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับ guideline ใหม่แสดงอยู่ด้านล่าง

ท่าน สามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติฯ ได้ที่ https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page...

สรุปโดยย่อเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม

1. สำหรับการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไปไม่เร่งด่วน (Elective case)

1.1 หัตถการที่ไม่ก่อให้เกิดละอองฝอย ไม่ต้องตรวจ ATK ก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม

1.2 หัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอยนั้น การพิจารณาตรวจ ATK หรือไม่ ขึ้นกับระบบจัดการละอองฝอยและระบบระบายอากาศของสถานบริการ

1.3 สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติ high risk contact หรือมีอาการทางระบบหายใจหรือมีอาการต้องสงสัยโควิด-19 ให้เลื่อนการทำหัตถการไปก่อน แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องทำให้อยู่ในดุลยพินิจของทันตแพทย์และผู้ป่วย

2. สำหรับการรักษาทางทันตกรรมแบบฉุกเฉิน (Emergency case)

2.1 หากผู้ป่วยมีประวัติ high risk contact หรือมีอาการทางระบบหายใจหรือมีอาการต้องสงสัยโควิด-19 ให้ตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนทำหัตถการ ทั้งนี้เมื่อตรวจพบโควิด-19 ให้พิจารณาทำหัตถการตามกระบวนการที่แนะนำในการรักษาทันตกรรมในผู้ป่วยโควิด-19

**หมายเหตุ**

ระบบจัดการละอองฝอย คือ การใช้ high power suction และอุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายอื่นๆ และ ระบบการระบายอากาศ คือ การเติมอากาศดีเข้า การดูดอากาศออก ร่วมกับ การฟอกอากาศด้วยเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าการดำเนินการ

ภายหลังจากการออกแนวทางปฏิบัติด้านการคัดกรองแบบรวมหลายงานการแพทย์ข้างต้น เร็วๆ นี้ กำลังจะมีการออก “แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น” ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาสอบทานความเหมาะสม คาดว่าจะเผยแพร่ได้ราววันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ขอให้สมาชิกอดใจรอกันอีกสักนิด ทางทันตแพทยสภาจะมีการจัด Facebook Live ให้ความรู้เรื่องนี้ด้วย โปรดรอติดตามครับ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

18 มิถุนายน 2565

หัวข้ออื่น ๆ :