เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนทันตแพทย์ต่างประเทศ Yes or No?

เรียนทันตแพทย์ต่างประเทศ Yes or No?เตรียมพบกับ Livestreaming ที่จะตอบคำถามผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมฯ 

ที่มีความตั้งใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อกลับมาประกอบวิชาชีพทันตกรรมในไทย 

ว่ามีข้อคำนึงและข้อควรระวังอย่างไรบ้าง? ถ้าไปแล้วต้องเตรียมตัวกลับมาอย่างไรบ้าง?


โดยวิทยากร

1. ผศ.ดร.ทพ.นฤมนัส คอวนิช 

ประธานกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 


2. ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา 

อุปนายกคนที่ 2 ทันตแพทยสภา 


Faceook Live จากเพจ Thai Dental Council 

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 น.

หัวข้ออื่น ๆ :