เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568)

ขอเชิญชวนสมาชิกทันตแพทยสภา ร่วมตรวจสอบสิทธิ์การลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งอัปเดตฐานข้อมูล เพื่อจัดทำทะเบียนสิทธิ์สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568) ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้

สามารถตรวจสอบสิทธิ์การลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่

https://dentalcouncil.or.th/pdf/E_voting_10_09072564.pdf

สามารถอัปเดตข้อมูลของสมาชิก ได้ที่

http://member.dentalcouncil.or.th

ทุกเสียงของคุณมีคุณค่าต่อวิชาชีพและประชาชน 

อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10

#TDC10 #เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา #ทุกเสียงมีคุณค่า

หัวข้ออื่น ๆ :