เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันตแพทยสภา จับมือ ธอส.

ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข - เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “Life Begins with GHB” ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กับ ทันตแพทยสภา โดยมี ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย ทพ..อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา และนายวิทยา แสนภักดี กรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงเป็นพยาน 

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ในโครงการนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างทันตแพทยสภาและ ธอส. แต่ละปีเรามีทันตแพทย์จบใหม่จำนวนมาก ซึ่งทันตแพทย์เหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งยังมีทันตแพทย์จำนวนไม่น้อยที่ต้องการเปิดคลินิกของตนเอง ความร่วมมือกับ ธอส.ในวันนี้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจให้กับสมาชิกทันตแพทยสภาได้ 

ด้าน นายวิทยาฯ กล่าวว่า ธอส.เป็นสถาบันการเงินภาครัฐที่ให้บริการมากว่า 65 ปี ทำให้คนไทย 3 ล้านครอบครัวมีบ้านเป็นของตนเอง พร้อมมีผลิตภัณฑ์บริการให้กับทุกสาขาอาชีพ รวมถึงบริการเงินออมสร้างความมั่นคงให้กับคนไทย โดยโครงการ Life Begins with GHB ในวันนี้ถือเป็นการต่อยอดพันธกิจของ ธอส. เพื่อให้คนไทยมีบ้าน โดย ธอส.ได้มอบสิทธิประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับเหล่าสมาชิกทันตแพทยสภา นับเป็นอีกก้าวหน้าของ ธอส. และเป็นประโยชน์ร่วมกับของทั้งสองหน่วยงาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากพิเศษ โครงการ Life Begins with GHB สำหรับสมาชิกทันตแพทยสภา 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 3 ปี 3.15% ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1.75% ต่อปี นาน 12 เดือน 

คุณศรันย์ โทร.097-040-7119

หัวข้ออื่น ๆ :