เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมอฟันหารืออธิบดีกรมวิทย์ฯ

ทันตแพทยสภาเตรียมนำข้อเสนอแนะจากหมอฟันหารืออธิบดีกรมวิทย์ฯ 28 ต.ค.นี้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา เข้าชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการดำเนินการของวิชาชีพต่อประเด็น RSO รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น และข้อกังวลของสมาชิกต่อประเด็นดังกล่าว ในที่ประชุมทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) ซึ่งมีทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

ทพ.อรรถพร แจงว่า แม้จะมีการตกลงร่วมกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 ได้มติ 3 ข้อ ดังปรากฎในข่าว อ่านเพิ่มเติมได้ที่ H-focus ยังปรากฎความคิดเห็นและข้อกังวลหลายประการ เช่น

 • การเก็บค่าครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมเป็นการจ่ายขาดหรือจ่ายมัดจำ
 • หากมีการคุกคามทันตแพทย์หรือแสวงหาประโยชน์จาก พ.ร.บ.ดังกล่าว สมาชิกควรทำอย่างไร
 • ข้อตกลงของปลัดกระทรวงวิทย์ฯ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทันตแพทยสภามีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ (ในประเด็นนี้ ทันตแพทยสภาได้ให้ทำหนังสือขอบคุณท่าน รมต.กระทรวงวิทย์ฯ ซึ่งมีใจความข้อตกลงให้ รมต.กระทรวงวิทย์ฯ รับทราบเป็นพยาน รวมถึงได้มีการเผยแพร่ข้อตกลงที่ได้รับการพิจารณาจากปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ทางสื่อมวลชนกระแสหลักอย่างเป็นทางการ)
 • ความไม่ชัดเจนเรื่องการตรวจเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมว่า ให้ขึ้นกับกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือขึ้นกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
 • การดำเนินการครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งครอบครอง เกรงว่าเวลาการดำเนินการจะไม่ทัน 1 ก.พ.60 ซึ่งกฏหมายลูกจะบังคับใช้
 • สมาชิกบางส่วนมีความต้องการให้เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม อยู่ในข้อยกเว้นจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดยสิ้นเชิง และกำลังศึกษาค้นความแนวทางการดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ ประเด็นที่สมาชิกสงสัยหรือกังวลนั้น ทันตแพทยสภาจะนำไปหาคำตอบและแนวทางการดำเนินการมาชี้แจงสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ทพ.อรรถพร กล่าวย้ำว่า หัวใจของการแก้ไขเรื่องนี้อยู่ที่การร่างกฏกระทรวง ทันตแพทยสภาพร้อมจะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มสมาชิกมีส่วนร่วมให้ความเห็นในนามวิชาชีพ ในการร่างกฎกระทรวงกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ ขอให้ทันตแพทย์คลายความกังวลได้ระดับหนึ่งและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พร้อมกันนั้นได้ชี้แจงว่าจะมีการหารือเรื่องเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการในวันที่ 28 ต.ค. 59 นี้ด้วย

 

หัวข้ออื่น ๆ :