เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒)

บันทึกหลักการและเหตุผล <------ อ่านได้ที่นี่

สรุปสาระสำคัญร่างกฎกระทรวง <------ อ่านได้ที่นี่

(ร่าง )กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) <------ อ่านได้ที่นี่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น >>>>ได้ที่นี่<<<<

 

ระยะเวลา ร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่ 2 เมษายน  - 2 พฤษภาคม 2564

หัวข้ออื่น ๆ :