เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

Hot Issue

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 30 ปี ทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภา ขอเชิญชวน ทันตแพทย์ บุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประกวดออก... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง) ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ

ภาพรวมผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2567... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

รายชื่อคลินิกทันตกรรมเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียว

สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกได้ที่นี่ครับ... อ่านต่อ

Image 3
ประชาสัมพันธ์

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท... อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง