เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

กิจกรรมสัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวทันงานทันตกรรมยุคดิจิทัล”

โดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • วันที่: 16 พฤศจิกายน 2561
 • สถานที่: อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรม ในอาเซียน สถาบันทันตกรรม จังหวัดนนทบุรี
 • จำนวนผู้ชม: 1.51k
อ่านต่อ