ติดต่อทันตแพทยสภา

ติดต่อทันตแพทยสภา

ข้อมูลที่อยู่

88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
เปิดแผนที่ Google Map

ข้อมูลติดต่อ

02 580 7500 - 3
Fax: 02 580 7504
dent11@dentalcouncil.or.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง