ค้นหาทันตแพทย์

บริการนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบว่าทันตแพทย์ท่านนี้ได้รับใบอนุญาตหรือไม่กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ของทันตแพทย์ที่ท่านต้องการตรวจสอบให้ถูกต้อง ถ้ามีข้อสงสัย หรือปัญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3 * ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

หมายเหตุ
  1. โปรดกรอกชื่อและสกุลให้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถค้นพบข้อมูลได้
  2. ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  3. เฉพาะทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และยังมีชีวิตอยู่
  4. กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3
  5. ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี