เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

ค้นหาทันตแพทย์

บริการนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบว่าทันตแพทย์ท่านนี้ได้รับใบอนุญาตหรือไม่กรุณากรอก ชื่อ นามสกุล ของทันตแพทย์ที่ท่านต้องการตรวจสอบให้ถูกต้อง ถ้ามีข้อสงสัย หรือปัญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3 * ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

หมายเหตุ
 1. โปรดกรอกชื่อและสกุลให้ถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถค้นพบข้อมูลได้
 2. ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 3. เฉพาะทันตแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และยังมีชีวิตอยู่
 4. กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-5807500-3
 5. ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี