ประกาศจากทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฎิบัติการ คลิกที่นี่