ประกาศจากทันตแพทยสภา

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนลงทะเบียนส่งผลงาน
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ สามารถส่งผลงานได้เฉพาะบทความฉบับสมบูรณ์
   - บทความฉบับสมบูรณ์ เริ่มเปิดลงทะเบียน
ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 ถึง 14 พ.ค. 2564
  - เฉพาะบทคัดย่อ เริ่มเปิดลงทะเบียน
ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 ถึง 14 มิ.ย. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.royalthaident.org/RCDS2021/presentation

 

หัวข้ออื่น ๆ :