เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ประกาศจากทันตแพทยสภา

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนลงทะเบียนส่งผลงาน
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ สามารถส่งผลงานได้เฉพาะบทความฉบับสมบูรณ์
   - บทความฉบับสมบูรณ์ เริ่มเปิดลงทะเบียน
ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 ถึง 14 พ.ค. 2564
  - เฉพาะบทคัดย่อ เริ่มเปิดลงทะเบียน
ตั้งแต่ 19 เม.ย. 2564 ถึง 14 มิ.ย. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.royalthaident.org/RCDS2021/presentation

 

หัวข้ออื่น ๆ :