เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานทันตแพทยสภา ในรอบ 9 เดือน

9 เดือน 9 ผลงาน ทันตแพทยสภา วาระ 10

ติดตามผลงานทันตแพทยสภา วาระ 10 ได้ตาม Link ด้านล่างครับ


1.สานพลังร่วมกับ อบทท. สนทท. ในการดูแลสุขภาพจิตนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0d9Lja6BzVJAb96mYXGrm2dGcD31KkL6izEHmUP6pYhQQwqucbLAyu23ryQw6xQHGl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


2.Platform TDC Connect และบัตรสมาชิกออนไลน์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0akDivwr8w93KhRpDRS3ABp5e1DXqmYc7j4rDtFaEm5tGqEoxLfWiVoiWktXrWaWrl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


3.แถลงข่าวร่วม จัดฟันใส ต้องมีทันตแพทย์ดูแลทุกขั้นตอน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VxA9Fu6v7pTATmgsdtfkTZLNYPyZRqWrG1mD3zB6SFZu4yxk5rneLtBWC4syJ9kTl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


4.MOU มาตรฐานข้อมูลกลางทางทันตกรรมเพื่อก้าวสู่ Digital Oral Health ร่วมกับ 4 หน่วยงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02T321jSiMSUGoVcjfqhmqiN6yQDbkNKj2sJN7akB6u7PJ2W4zvFZG5T19ewhb5ctl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


5.งาน Crisis Prompt Response เพื่อจัดการ การสื่อสารในภาวะวิกฤต

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0346NfhTAjnyQXLi38pjKZ8ZrL6ZBZfPGKQpKBbSdwhJSTpk3tGNUuFMmCZi5Y9ob7l&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


6.Sandbox คลินิกทันตกรรมเอกชนร่วมจัดบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่ภูเก็ตร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต สสจ. รพช. และคลินิกทันตกรรมเอกชน


7.การดูแลการประกอบวิชาชีพของทันตาภิบาลในบริบทการถ่ายโอนรพสต.ไปยัง อบจ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0F1o4uNRuCgPr8WfkAonu7ZYa1K6qeUivFi4gXCTh6mrH1Dk4vYkb6snsJavEVrUWl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


8 ไขข้อข้องใจ กฎหมาย PDPA กับงานทันตกรรม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024vkkKDmxeqnoduw4Z9ZUaq4QH9sWeTqTUMFHyCoyQdGayFctb9xuy5U56L3WkAwZl&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


9.ทันตแพทยสภายื่นเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02iezqa5QAPvyjVYaQTS1vcTxW8qLu5LJneWSHnwKJLGf65Db5p5ZWTER2SNJG94xel&id=285515698197744&mibextid=qC1gEa


คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

14 ธันวาคม 2565

#ทันตแพทยสภา #TDC10.

หัวข้ออื่น ๆ :