ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทันตแพทยสภา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2562 พันตำรวจโททันตเเพทย์พจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา พร้อมด้วยทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง ทันตแพทย์สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล เลขาธิการทันตแพทยสภา ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย ประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภา เป็นตัวเเทนทันตแพทยสภาร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

หัวข้ออื่น ๆ :