เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 เดือนที่ผ่านไปกับทันตแพทยสภา 10

สมาชิกอยากเห็นสภาทำอะไร? 


ผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกทันตแพทยสภา อยากเห็นสภาทำเรื่องอะไรมากที่สุด ทำอย่างไร???


เพื่อผลักดันให้เสียงและความคิดเห็นของสมาชิก

ถูกนำเข้าไปสู่การกำหนดนโยบายของกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ จึงได้ออกแบบสำรวจ

ซึ่งมีผู้ตอบมากว่า 800 ท่าน ก่อนทำสรุปผลทั้งเป็นสถิติ

และแบบจับประเด็นเชิงคุณภาพเพื่อนำเสนอกรรมการทันตแพทยสภา และเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทราบพร้อมกัน
Thematic analysis การสำรวจความคิดเห็นสมาชิกรอบ 6 เดือน คลิกที่นี่

หัวข้ออื่น ๆ :