เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

จับเข่าคุย..สุขภาพจิต นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์

จับเข่าคุย..สุขภาพจิต

นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์

เพราะนักเรียนที่เจ็บปวดจากการศึกษา อาจกลายเป็นหมอที่มีบาดแผลในหัวใจ


การศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพใจของผู้เรียนไปพร้อมๆกัน

ทันตแพทยสภาเองได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงขอเกาะติดการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษาผ่านการติดตามข่าวสารการพัฒนาด้านนี้มาฝากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

เราอยากเห็นหมอที่เก่ง ดี และมีความสุข ออกมาดูแลผู้คน และชุมชนทันตแพทย์ของเราเยอะๆ

บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ เป็นเสมือนบันทึกที่สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจและการลงมือผลักดันของแต่ละภาคส่วนที่มาร่วมกันแก้ปัญหานี้ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกติดตามได้เลยครับ


หัวข้ออื่น ๆ :