เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

Dental data catalog

Dental data catalog


คณะอนุกรรมการ Digital Health ทันตแพทยสภา ได้พัฒนา Dental data catalog เพื่อกำหนดมาตรฐานในการบันทึกข้อมูล การตรวจ วินิจฉัย รักษาทางทันตกรรม


โดย มีวัตถุประสงค์ ครอบคลุม 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้

 1. Self care

 2. Patient safety

 3. System governance

 4. Forensic dentistry

หมายเหตุ
  อยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีเก็บรวบรวมบันทึก การแลกเปลี่ยน และการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หากหน่วยงานใด หรือ บริษัทพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลทันตกรรมสนใจร่วมพัฒนา สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ คณะอนุกรรมการ Digital Health ทันตแพทยสภา
หัวข้ออื่น ๆ :