เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาทันตฯ แม่ฟ้าหลวงดูงานทันตแพทยสภา


“เมื่อทันตแพทยสภาเป็นห้องเรียน..ในชีวิตจริง”
เมื่อสภา..เป็นได้มากกว่า “สภาวิชาชีพ”

“ตั้งใจพานักศึกษามาสัมผัสประสบการณ์….ที่มากกว่าแค่ฟังในห้องบรรยาย”
อ.ทพ.สิรวิชญ์ สุทธาโรจน์


“ภาพในหัวของผมก่อนมา นึกว่าทันตแพทยสภาจะเหมือนศาลเหมือนในหนัง เป็นเปาบุ้นจิ้นครับ แต่พอได้มาพูดคุยแล้ว มุมมองเปลี่ยนไป”
นทพ. บรรณวัชร อินต๊ะ


เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.2566 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 5 มาทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ของวิชาชีพที่พิพิธภัณฑ์ด้านทันตกรรม ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ มหิดล ก่อนมาเยี่ยมชมทันตแพทยสภาและรับฟังการบรรยายจากผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกคนที่ 1 และ ทพ.สมยศ นะลำเลียง เลขาธิการทันตแพทยสภา และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ กรรมการทันตแพทยสภา

ด้าน ทพ.สมยศ นะลำเลียง ผู้ให้การต้อนรับได้กล่าวถึงกิจกรรมว่า “เป็นกิจกรรมใหม่สำหรับทันตแพทยสภา แต่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆ ว่าที่ทันตแพทย์ได้มาเห็นการบริหารจัดการวิชาชีพ ได้มาพูดคุยและเข้าใจว่างานบริหารที่ดี มีคุณค่าต่อวิชาชีพและสังคมอย่างไร วันหนึ่งข้างหน้า น้องๆจะได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกับพัฒนาตนเองเพื่อมารับไม้ต่อในการดูแลวิชาชีพของเราได้อย่างมีความมุ่งมั่นและมีทุนที่พัฒนามาเพื่อการนำวิชาชีพไปข้างหน้า”

อ.ทพ.สิรวิชญ์ สุทธาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้สะท้อนว่า “ตั้งใจพานักศึกษามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานขององค์กรวิชาชีพที่มากกว่าแค่ฟังในห้องบรรยาย ซึ่งผลตอบรับจากนักศึกษาค่อนข้างดี เนื่องจากได้เห็น ได้รู้สึก จากทำงานจริง เช่น เรื่องการพยายามแก้ปัญหาจรรยาบรรณที่ต้นน้ำ ด้วยการป้องกันผ่านการทำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Dental Safety Goal) หรือการพยายามแก้ไขกฎหมายเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเทคโนโลยี ข้อดีอีกอย่าง คือ การที่น้อง ๆ ได้ออกมาทัศนศึกษาด้วยกัน ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนอกห้องเรียน ทำให้เค้าได้เรียนรู้วิชาชีวิตและสังคมไปด้วย”

ด้าน นทพ. บรรณวัชร อินต๊ะ ชั้นปีที่ 6 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวถึงบทเรียนว่า “ภาพในหัวของผมก่อนมา นึกว่าทันตแพทยสภาจะเหมือนศาลเหมือนในหนัง เป็นเปาบุ้นจิ้นครับ แต่พอได้มาพูดคุยแล้ว มุมมองเปลี่ยนไป มองเหมือนผู้ใหญ่ที่ดูแลเราด้วย เช่นกระตุ้นให้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ให้ตามทันโลกและการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการทันตกรรม การจัดเตรียมแพลตฟอร์มหางาน Job matching ไว้ให้ หากไม่มีพื้นที่ใช้ทุน ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นครับ เป็นต้น” ทีมข่าวได้สอบถามถึงประเด็นที่นักศึกษาอยากฝากถึงกรรมการทันตแพยสภา นทพ.บรรณวัชร ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า “หากมีเรื่องที่อยากฝากสภาได้ คงเป็นเรื่องสุขภาพจิตนักศึกษา ที่ผ่านมาได้เห็นข่าวการลงนามในปฏิญญา ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่อยากให้มีการลงมือให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น บริการด้านสุขภาพจิตที่นักศึกษาสามารถปรึกษาได้เมื่อรู้สึกไม่ไหว”

ในโลกที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และมีวิธีการสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ทันตแพทยสภาสนับสนุนให้โรงเรียนทันตแพทย์พาเด็กๆ ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ได้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้จริงๆ เพื่อเตรียมผู้นำยุคใหม่ของวงการทันตกรรมไปพร้อมๆ กับคุณหมอฝีมือคุณภาพ ให้วิชาชีพก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและโดดเด่น


หัวข้ออื่น ๆ :