เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลกระทบจาก พรบ.นิวเคลียร์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายทันตะอาสา นำโดย ทพญ.สโรชรัตน์ ปิตุวงศ์ ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร และสมาชิกกว่า 20 คน ร่วมหารือกับ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา สถาบันทันตกรรม กรณีผลกระทบจาก พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ต่อวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งนายกทันตแพทยสภา ได้ยืนยันจุดยืนเดิมตามที่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ ในวันที่ 6 ตค.59 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ H-focus

หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 13 ตค.ที่ผ่านมา จนมีมติร่วมกัน 3 ข้อ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ H-focus รวมทั้งทันตแพทยสภาและผู้แทนชมรมทันตะอาสารวมทั้งสมาชิกที่สนใจ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎกระทรวง ทั้งนี้สภาขอให้ความมั่นใจต่อสมาชิกว่า จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยจะร่วมมือกันในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยยึดความปลอดภัยของสมาชิกและประชาชนเป็นสำคัญ

หัวข้ออื่น ๆ :