เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทันตแพทยสภาขอเชิญเข้ารับการอบรมสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

ทันตแพทยสภาขอเชิญเข้ารับการอบรม การควบคุมการติดเชื้อสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์จากพื้นฐานสู่การปฏิบัติ


ทีมงานเตรียมการอย่างขะมักเขม้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม


“ IC สำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์ ”แพ็กความรู้แน่นๆ กลับไปเต็มกระเป๋า

.

ความรู้แบบเน้นๆ จากวิทยากร ที่เรียกว่าเป็น Expert ด้านนี้โดยเฉพาะ

นำทีมโดย รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา

พว.ชมพูนุช วงษ์วิริยะ หัวหน้างานบริการปลอดเชื้อกลาง

พ.ต.ต.หญิง พว.กาญจนา สุวรรณพฤกษ์ พยาบาลICN หัวหน้าหน่วยคัดกรอง


เรียนรู้จากพื้นฐาน เทคนิค ที่ใช้จริง มีฝึกปฏิบัติ แถมแจกหนังสืออีก 1 เล่ม มีให้เลือกทั้ง Onsite , Online , On demand สำหรับ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เรียนจบได้ Certificate ฟังย้อนหลังได้ 1 ปี

.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  คลิกที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติต้นสังกัด  คลิกที่นี่

.

แล้วพบกันนะครับผม ^^

หัวข้ออื่น ๆ :