เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองคุณภาพ

Thai Dental Clinic Accreditation การอบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม 25 - 26 ตุลาคม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จากปัญหาคดีฟ้องร้องด้านจรรยาบรรณจากการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทันตแพทยสภาพยายามลดปัญหาด้านการฟ้องร้องดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน ผ่านแนวปฏิบัติ Dental Safety Goals & Guidelines 2015

พัฒนาการของงานคุณภาพด้านทันตกรรม เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องแนวทางมาตรฐานที่ทำกันเองภายในจังหวัด จนขณะนี้เราก้าวมาสู่อีกขั้นของความก้าวหน้า คือ การรับรองให้แก่คลินิกทันตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและเป็นพื้นที่ทำงานอย่างสบายใจของทันตแพทย์ ขณะนี้มีโรงพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองแล้ว 23 โรงพยาบาล ต่อจากนี้ เราจะมีการขยายการรับรองและให้คำแนะนำการพัฒนาคลินิกออกไปสู่ภาคเอกชน เพื่อให้ภาพรวมบริการทันตกรรมของไทย มีความปลอดภัยและเป็นผลดีต่อทุกภาคส่วน การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในลักษณะการเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะมีการมอบตราสัญลักษณ์คลินิกทันตกรรมปลอดภัยให้เป็นความภาคภูมิใจคนทำงาน

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 จึงเป็นพื้นที่ในการสร้างคนทำงานคุณภาพ เพื่อผลักดันบริการทันตกรรมคุณภาพสู่สังคมไทย ภายใต้ร่มโครงการ Thai Dental Clinic Accreditation ที่รวมทันตแพทย์ทั้งภาครัฐ เอกชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มาทำ workshop โดยวิทยากรจากทันตแพทยสภา สถาบันทันตกรรม และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)

เพื่อนๆทันตแพทย์ที่สนใจพัฒนาตนเองตามแนวทาง Dental Safety Goals & Guidelines 2015 สามารถรอติดตามฟังข่าวสารการอบรมเพื่อเตรียมตัวรับการประเมิน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา

หัวข้ออื่น ๆ :