เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมร่วมสภา-อย.-ผู้จำหน่าย-แล็บ ว่าด้วยเครื่องมือจัดฟันใส Clear Aligner

ประชุมร่วมสภา-อย.-ผู้จำหน่าย-แล็บ 

ว่าด้วยเครื่องมือจัดฟันใส "Clear Aligner"

เมื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภาวาระ 10 ประธานในการจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Clear Aligner ถูกวิชาการ ถูกกฎหมาย และถูกใจผู้บริโภค ต้องทำอย่างไร” โดยการประชุม มีสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่าย ผลิตเครื่องมือจัดฟันใส จำนวน 13 แห่ง และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทันตแพทยสภา และผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาในการสัมมนาประกอบด้วย ปัญหาการจัดฟันใสที่พบบ่อยและข้อควรระวัง ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทั้งในส่วนผู้ให้บริการและผู้ประกอบเครื่องมือจัดฟันใส รวมทั้งการโฆษณาเหมาะสม สิ้นสุดการประชุมเสวนาได้ข้อสรุปแนวทางการให้บริการจัดฟันใส 5 ข้อ และได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน

แถลงการณ์ร่วม "การจัดฟันใส ถูกวิชาการ ถูกกฎหมาย"

เนื่องจากมีประชาชนและสมาชิกสอบถามทันตแพทยสภาอยู่เป็นระยะ

เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือจัดฟันใส (clear aligner) ที่เหมาะสม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หน่วยงานรัฐที่ควบคุมดูแล และประชาชนผู้มารับการรักษา ทันตแพทยสภาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประชุมและออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การจัดฟันใสที่ถูกหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฎหมาย สำหรับเป็นแนวความเข้าใจเดียวกัน

ที่จะช่วยให้การรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันใสเกิดผลลัพธ์สุขภาพช่องปากที่ดี มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

15 พฤศจิกายน 2565

#TDC10

หัวข้ออื่น ๆ :