ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560

ประชุมวิชาการประจำปี2560 ครั้งที่ 10 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & Craniofacial care
สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯแห่งประเทศไทย
1-3 พฤศจิกายน 2560
โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
- คะแนน
http://www.nuccc.nu.ac.th/thaicleft2017