ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

  1. เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 9  – 20 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่