ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical challenge in general dentistry

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical challenge in general dentistry
ในวันที่ 13-14 ก.ค. 2560
 
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่