ทันตแพทยสภาขอเชิญชวนพี่น้องเหล่าสมาชิกทันตแพทยสภา ร่วมกันสั่งจองซื้อแก้วที่ระลึก เพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับการสร้างสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาใหม่ เพื่อรองรับบริการให้แก่สมาชิก ทดแทนสำนักงานเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี

แบบฟอร์มสั่งซื้อแก้วทันตแพทยสภา

กรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ
ชื่อ
สกุล
เลขที่ใบอนุญาต
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่จัดส่ง

เลือกแบบแก้วและสีแก้ว

เลือกจำนวนแก้ว
ค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่ง
ลำดับ
รายการ
สลักชื่อสกุล

การสั่งซื้อจะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าท่านจะได้ดำเนินการชำระเงิน แล้ว กลับมา ยืนยันชำระเงินพร้อมอัพโหลดภาพสลิป ผ่านหน้าเว็บนี้

โปรดอย่าลืมกดปุ่ม "บันทึกใบจอง" ก่อน "พิมพ์ใบจอง" เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ระบบจำจดจำบันทึกครั้งสุดท้ายไว้เท่านั้น