เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ความรู้

DENTAL EDUCATION IN THAILAND

Thailand is geographically located in southeast Asia and its population is 63 million. Little has been published on dental education in Thailand. This paper provides information about Thailand regarding its dental history, dental school system including curriculum and dental licensure. There are eight public and one private dental school in Thailand. A six-year dental education leads to the DDS degree. On graduation from the public dental schools, dentists are required to work in the public system for three years. Currently, there are approximately 8,000 active dentists, with a dentist: population ratio of approximately 1:7,000.

Key words: Dental education, dental school curriculum, dental licence, dental practice, culture, Thailand

Download here

Takashi Komabayashi Farmington, USA
Patcharawan Srisilapanan and Narumanas Korwanich Chiang Mai,
Thailand William F. Bird San Francisco, USA

หัวข้ออื่น ๆ :