ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ปี 64

 

Link สำหรับการลงทะเบียนประชุมวิชาการ คลิกที่นี่

หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

กระทรวงสาธาณสุข

กรุงเทพมหานคร

คณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

 

 

หัวข้ออื่น ๆ :