ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

เหตุการณ์

คุณหมอปราณี ใจซื่อ “ค่าทำฟันทั้งหมดเป็นเงิน 10,000 บาท ค่ะ” คุณรสนา อีสานแท้ “โอโห! หมื่นบาทหรือค่ะ อุดฟันไม่กี่ซี่ไหน ป้ายที่ปิดหน้าคลินิกว่าลดและราคาอุดฟันซี่ละ 200-300 บาท เท่านั้น คุณหมอคิดดิฉันซี่ละ 1,000 บาท จะไหวหรือค่ะ” มิสเตอร์ จอห์น สามีคุณรสนา อีสานแท้ ยืนอยู่ข้างๆ ด้วยใบหน้าที่ไม่สบายใจนัก แถมตกใจ เมื่อเห็นใบเสร็จรับเงิน และบ่นงึมงำ “เมืองไทย ทำไม ทำฟันแพงมาก แพงกว่าบ้านเราเสียอีก” แต่มิสเตอร์จอห์น ก็จำใจต้องเดินออกไปกลับบ้านเพื่อนำเงินมาชำระเพราะคาดไม่ถึงว่าราคาอุดฟันไม่ถึง 10 ซี่ จะแพงเป็นหมื่นแถมเงินไทยก็ไม่มีเสียด้วย ต้องชำระเป็นเงินต่างประเทศ (ยูโร) แทน

เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคุณรสนา อีสานแท้ สาวน้อยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โชคดีเหมือนสาวๆ หลายคนที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติ อยู่กินฉันสามี ช่วงนี้มีโอกาสได้กลับมาเที่ยวบ้านเมืองไทย เดินผ่านคลินิกทำฟันย่านการค้าในกรุงเทพฯ เห็นป้ายราคาทำฟันที่ลดราคา และราคาอุดฟันไม่แพงเพียง 200-300 บาทเท่านั้น ดีใจจึงอยากจะอุดฟันสัก 2 ซี่ที่เป็นรูเล็กๆ อยู่ๆ ถ้ากลับไปอุดฟันที่ยุโรปคงใช้เงินมาก สามีมิสเตอร์จอห์นก็เห็นด้วย จึงแวะเข้าไปในคลินิก “พูโต เด็นตัล คลินิก” บอกความต้องการอุดฟันกราม 2 ซี่ คุณหมอใจดีมาก แนะนำว่าควรจะอุดหลายๆ ซี่เพราะมีฟันผุหลายซี่ เหงือกก็อักเสบ แต่มิได้บอกราคาที่แท้จริง

คุณรสนา กะราคาว่าถ้า 200-300 บาท น่าจะไม่กี่สตางค์ จึงตกลงทำฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า ก็เรียบร้อย แล้วเหตุการณ์ข้างต้นก็เกิดขึ้น คุณรสนา อีสานแท้ ก็เก็บความข้องใจไว้ในใจกลับมาบ้านบอกญาติพี่น้องว่าทำฟันหมดไปหมื่นบาท ทุกคนก็ตกใจ และคุณหมอยังใจดีวันรุ่งขึ้นโทรมาบอกให้คุณรสนา กลับไปที่คลินิกรับส่วนลด 10% คืน

คุณรสนาคิดอยู่ 2-3 วัน ไม่กลับไปรับเงินคืน และได้ร้องเรียนไปทุกแห่ง ได้แก่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์เข้าไปในรายการวิทยุต่างๆ และมาที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับคำแนะนำว่า ให้ร้องเรียนต่อทันตแพทยสภา และได้เขียนคำร้องเรียนบางส่วนว่า

“ดิฉันจึงร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบในเรื่องราคาว่าเป็นธรรมหรือไม่ เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ และมีจรรยาบรรณเป็นทันตแพทย์หรือหมอฟันหรือไม่ ทำไมถึงแพงอย่างนี้ หรือคิดว่าลูกค้าเป็นเหยื่ออันโอชะ ที่เมื่อก้าวเข้าในร้านเป็นอันต้องเขมือบทุกรายไป”

การวิเคราะห์

วิเคราะห์ จากพยานหลักฐานประกอบด้วย เวชระเบียบการรักษา รูปถ่าย การปิดราคาหน้าคลินิกและด้านข้างคลินิก ใบแจ้งอัตราค่าบริการ สำเนาใบเสร็จรับเงินหนังสือจากกองประกอบโรคศิลปะ พยานบุคคล และคำชี้แจงของ ผู้ถูกร้องเรียน ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวดที่ 2 ข้อที่ 13 “ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่จูงใจหรือชักชวนผู้ป่วยให้มารับบริการทางวิชาชีพทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน”

คุณรสนา อีสานแท้ สมัครใจที่จะเข้าไปรับบริการในคลินิก “พูลโต เด็นตอล คิลนิก” เองเพราะต้องการอุดฟัน 2 ซี่ และได้รับคำแนะนำจากคุณหมอปราณี ใจซื่อ ให้อุดหลายซี่ คุณหมอได้อธิบายและทำความเข้าใจถึงการอุดฟันเป็นอย่างดี คุณรสนา จึงตกลงที่จะอุดฟันเพิ่ม โดยที่คุณหมอ มิได้จูงใจหรือชักชวน อันหวังผลประโยชน์จากคนไข้ จึงมิเข้าข่ายความผิดในข้อ 13 หมวด 2 นี้ หมวดที่ 2 ข้อที่ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อผลประโยชน์ของตน ภาพถ่ายคลินิกทั้ง 2 ข้าง ด้านหน้าและด้านข้างที่แสดงราคาค่ารักษาพยาบาลเพื่อโฆษณาของคลินิก ใบแสดงอัตราค่ารับบริการทันตกรรมภายในคลินิก และราคาค่าการบริการอุดฟันตามใบเสร็จรับเงินเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าคุณหมอปราณี คิดอัตราค่าบริการไม่ตรงกัน โดยคิดอัตราค่าบริการแพงกว่าหลายเท่ากับราคาที่ปิดประกาศไว้ และคุณหมอปราณี ใจซื่อ ยอมรับเองว่าราคาที่ติดอยู่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยหลงเข้าใจผิดในอัตราค่าบริการ จากการกระทำและหลักฐานของคุณรสนา จึงเข้าข่ายฐานความผิดตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วรรค 2 ข้อ 12

ทันตแพทยสภาได้วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ จึงมีคำวินิจฉัยและมีมติคณะกรรมการทันตแพทยสภา “ให้ว่ากล่าวตักเตือน” คุณหมอปราณี ใจซื่อ ข้อคิดสะกิดใจ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”