ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกทันตแพทยสภาเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตบอลลีกระหว่างวิชาชีพ ครั้งที่ 1

ขอเชิญสมาชิกทันตแพทยสภาที่สนใจกีฬาฟุตบอล อายุ 40 ปีขึ้นไป เพศชาย สุขภาพแข็งแรง
เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตบอลลีกระหว่างวิชาชีพ ครั้งที่ 1" ในนาม “ทีมทันตแพทยสภา”
 
ส่งรายชื่อได้ที่ Facebook : Thaidentalcouncil หรือ โทร.02-9510420-1 ,089-8915382 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นี้
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่