ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายทันตะอาสา นำโดย ทพญ.สโรชรัตน์ ปิตุวงศ์ ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล ทพ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร และสมาชิกกว่า 20 คน ร่วมหารือกับ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา ที่ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา สถาบันทันตกรรม กรณีผลกระทบจาก พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ต่อวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งนายกทันตแพทยสภา ได้ยืนยันจุดยืนเดิมตามที่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ ในวันที่ 6 ตค.59 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ H-focus

หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 13 ตค.ที่ผ่านมา จนมีมติร่วมกัน 3 ข้อ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ H-focus รวมทั้งทันตแพทยสภาและผู้แทนชมรมทันตะอาสารวมทั้งสมาชิกที่สนใจ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างกฎกระทรวง ทั้งนี้สภาขอให้ความมั่นใจต่อสมาชิกว่า จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยจะร่วมมือกันในการประสานข้อมูล ข้อเท็จจริง โดยยึดความปลอดภัยของสมาชิกและประชาชนเป็นสำคัญ