ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ความรู้ประชาชน
Dental Tips

เมื่อณัฐจะกลับบ้าน...

หลายวันผ่านไป ณัฐเริ่มรู้ว่าเขาต้องรออยู่ก็เพื่อให้กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นใคร และสิ่งที่จะใช้เพื่อพิสูจน์ตัวตนของเขาได้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฟันของเขานั่นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว อีกไม่นานหรอกเขาก็จะได้กลับบ้านแล้ว ณัฐเริ่มมีกำลังใจที่จะได้เห็นหน้าภรรยาและลูกน้อยของเขา

“ไม่ทราบว่าสามีคุณเคยไปทำฟันที่คลินิกอื่นอีกไหมครับ ข้อมูลที่ได้มาไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์เลยครับ”

“เท่าที่ทราบ เขาทำฟันที่ร้านนี้เป็นประจำนะคะ”

“ลองสอบถามญาติหรือเพื่อนๆดูอีกทีดีไหมครับ เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่ม โดยเฉพาะฟิล์มเอ็กซเรย์ แต่ถ้าไม่มีจริงก็คงต้องรอผลตรวจทาง DNA ซึ่งอาจใช้เวลาอีกสักระยะนะครับ”

“เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้“

มันไม่ใช่เสียงร้องจากภรรยาของณัฐหรอก หากแต่เป็นเสียงของณัฐที่ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียง แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาอีกเช่นเคย

“มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วครับ”

มันไม่ใช่เสียงตอบของใครหรอกครับ แต่เป็นเสียงของผมที่อยากจะบอกกับทุกคนรวมทั้งณัฐว่า มันเป็นไปแล้วจริงๆ จากการได้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามินั้น พบว่าประวัติทันตกรรมที่ญาติได้ไปขอมาจากคลินิกต่างๆที่ผู้ตายเคยไปทำฟันมา ด้วยความหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาได้รับศพของผู้ตายกลับบ้าน แต่ข้อมูลที่ได้มันมีแค่ประวัติทำฟันจริงๆ บอกได้แต่เพียงว่าฟันซี่ไหนได้รับการรักษาอะไรมาบ้าง แต่ไม่มีภาพรังสีเลย ทั้งที่บางรายมีการรักษารากฟันร่วมด้วย และเมื่อโทรขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคลินิกด้วยตนเอง คำตอบที่ได้รับมีตั้งแต่

“ไม่เคยถ่ายเอ็กซเรย์คนไข้คนนี้”, “ไม่ได้เก็บฟิล์มไว้แล้ว”, “ฟิล์มเสื่อมสภาพ ก็เลยทิ้งไปแล้ว”, “หมอคนที่รักษาให้ เขาไม่ได้อยู่ร้านนี้แล้วเลยไม่มีรายละเอียด”

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ก็คงต้องจบฉากของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเหล่านี้ด้วยประวัติทันตกรรม เพราะไม่มีหลักฐานพอที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์เปรียบเทียบ จึงต้องรอผลการพิสูจน์ด้วยข้อมูลชนิดอื่นต่อไป สำหรับณัฐ สถาปนิกหนุ่มรายนี้ น่าเสียดายที่ภรรยาของเขาสามารถระบุหลักฐานทางกายภาพได้ถูกต้อง ทั้งเสื้อผ้า สร้อยคอและแหวนที่ใส่ และเราเองตรวจพบว่าเขามีฟันกรามที่รักษารากฟันไว้และฟันซี่ข้างเคียงก็มีการอุดไว้หลายซี่ ฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ตำแหน่งนี้เพียงฟิล์มเดียว อาจเป็นกุญแจไขปริศนาให้กับณัฐ ช่วยให้เขาได้กลับบ้านไปพร้อมกับบภรรยาในคราวนั้น โดยไม่ต้องอยู่รอพิสูจน์ด้วย DNA ให้เสียเวลายุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากมาย

ณัฐเองคงไม่ใช่บุคคลเดียวที่กำลังพร่ำถามถึงประวัติทันตกรรมของตน เพราะมีศพคนไทยจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลทันตกรรมที่ญาตินำมาส่งให้นั้นไม่สามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ ส่วนใหญ่มักไม่มีภาพรังสีหรือมีเพียงรูปเดียว ขณะที่ชาวต่างชาตินั้นข้อมูลทันตกรรมกลับเป็นเสมือนอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยให้พวกเขาได้กลับบ้านอย่างรวดเร็ว มีเพียงน้อยรายที่ต้องอาศัยการตรวจทาง DNA

การที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีข้อมูลประวัติทันตกรรมที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายรังสี ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์เอกลักษณ์ได้นั้น เป็นผลจากมาตรฐานการส่งถ่ายภาพรังสีเพื่อนำมาใช้ประกอบการรักษา ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีภาพรังสีสบกัด (Bitewing) ที่ตรวจประเมินรอยผุด้านประชิด และมีภาพรังสีฟันซี่ที่ได้รับการรักษารากฟัน ฟันเดือย ครอบฟัน ฯลฯ โดยฟิล์มต่างๆครบถ้วนและอยู่ในสภาพดี

ส่วนสำคัญคงเป็นผลจากกฎหมายที่กำหนดให้สถานพยาบาลมีหน้าที่ต้องจัดเก็บประวัติและข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย อีกทั้งอัตราการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรักษาที่พบได้มากในต่างประเทศก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ทันตแพทย์ในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนหรือประกอบการรักษาตามมาตรฐาน

สำหรับประเทศไทยเราเองก็มีกฎหมายในทำนองเดียวกันคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดให้มีและรายงาน หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการต้องเก็บรักษาข้อมูลการรักษาผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สามารถตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่จัดทำ

ผมมิได้ปรารถนาที่จะอ้างถึงกฎหมายเพื่อให้ทุกคนเกรงกลัวแล้วปฏิบัติตาม แต่อยากเชิญชวนให้ทันตแพทย์เรามองเห็นความสำคัญของการตรวจทั้งทางคลินิกและทางภาพถ่ายรังสีตามมาตรฐานสากล เพราะนอกจากจะช่วยให้เราดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพแล้ว หากในวันใดวันหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดดังเช่นเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมา ข้อมูลทันตกรรมที่ท่านบันทึกไว้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสีย ซึ่งอานิสงส์ใดคงไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการได้ช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์ได้คลายความทุกข์โศกจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก