ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

ความรู้ประชาชน
Dental Tips

  1. กัดผ้าก๊อซแน่น ๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อห้ามเลือด
  2. ไม่ควรบ้วนเลือดหรือน้ำลายบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด
  3. วันแรกที่ถอนฟันอาจประคบความเย็นข้างแก้มเพื่อลดความเจ็บปวด
  4. วันถัด ๆ ไปควรประคบความร้อนเพื่อลดอาการบวมของแก้ม
  5. ไม่ควรนำสิ่งสกปรกไปถูกแผลที่ถอนฟัน
  6. ไม่ควรดื่มสุราหรือออกกำลังกายอย่างหักโหม
  7. ถ้ามีปัญหาเรื่องปวดแผลหรือเลือดไหลไม่หยุดควรกลับมาพบทันตแพทย์