dental case study
Read More

น้ำตาลกับโรคฟันผุ

โรคฟันผุเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในคราบขี้ฟัน ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารืั้รับประทานเข้าไป...

dental case study
Read More

ข้อปฏิบัติ หลังการถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด

กัดผ้าก๊อซแน่น ๆประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อห้ามเลือด ไม่ควรบ้วนเลือด หรือน้ำลายบ่อย ๆ ...

news3
Read More

กลิ่นปาก อาจเกิดจากอะไร

กลิ่นปากอาจเกิดจากการที่มีเศษอาหารตกค้างหมักหมม ควรแก้ปัญหาด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ ...

news4
Read More

รู้จักวิธีสู้ ไข้หวัดใหญ่ 2009

จากปัญหาคดีฟ้องร้องด้านจรรยาบรรณ จากการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วีที่ผ่านมา ...

news4
Read More

หลายคำถามกับยาสีฟัน

ยาสีฟัน คือ สารที่ช่วยในการทำความสะอาดฟัน ใช้ร่วมกับการแปรงฟัน หากแปรงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟัน ...

news4
Read More

การพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลด้วยข้อมูล ทันตกรรม

หลายวันผ่านไป ณัฐเริ่มรู้ว่าเขาต้องรออยู่ก็ เพื่อให้กระบวนการอย่างใด อย่างหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นใคร ...

news4
Read More

ฟันคุด

เวลาฟันคุดอักเสบจะทรมานมาก นึกในใจว่าฟันซี่เดียว แถม่ไม่ได้ขึ้นมาให้เราใชงาน จะทรมานเจ้าของได้เพียงนี้ ...

news4
download

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

สมุดความรู้ พร้อมภาพประกอบ 4 สี แนะนำข้นตอนการบำรุงรักษา และ บูรณะฟันเพื่อความงาม ...