ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์และตำแหน่งนิติกร

ด้วยทันตแพทยสภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ทันตแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

และตำแหน่งนิติกร  ดาวน์โหลด์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่
  2. ตําแหน่งนิติกร จํานวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 27 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด์ใบสมัครได้ที่นี่