ทันตแพทยสภาขอเชิญชวนพี่น้องเหล่าสมาชิกทันตแพทยสภา ร่วมกันสั่งจองซื้อแก้วที่ระลึก เพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับการสร้างสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาใหม่ เพื่อรองรับบริการให้แก่สมาชิก ทดแทนสำนักงานเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี

ยืนยันชำระเงินและส่งคำสั่งซื้อ

กรอกรายละเอียดผู้สั่งซื้อ

เลขที่ใบจอง
วันที่ชำระ
เวลาชำระ
ยอดเงิน
ธนาคารต้นทาง
สาขาต้นทาง
วิธีชำระเงิน โอนเข้าบัญชีด้วยตัวเอง โอนผ่านพร้อมเพย์ โอนผ่าน อี-แบงค์กิ้ง
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 Mb และไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , JPEG , PNG เท่านั้น การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์