ทันตแพทยสภาขอเชิญชวนพี่น้องเหล่าสมาชิกทันตแพทยสภา ร่วมกันสั่งจองซื้อแก้วที่ระลึก เพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับการสร้างสำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาใหม่ เพื่อรองรับบริการให้แก่สมาชิก ทดแทนสำนักงานเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี


หากท่านต้องการออกใบจองสั่งซื้อแก้วชุดใหม่ โปรดกดปุ่ม "สร้างใบจองใหม่"

หากท่านต้องการยืนยันชำระเงินตามใบจองที่ทำไว้ โปรดกดปุ่ม "ยืนยันชำระเงิน"